http://www.aict-iatc.org/

CAN GÜRZAP (1944)

Can Gurzap...sanat dallarının en önemlilerindendin biri tiyatrodur. Pek çok tanımı olan tiyatronun, herhalde en önemlisi: "İnsanı konu alan, insan için ve insanla yapılan bir sanattır," tanımıdır. Yani, tiyatro yaşamın aynasıdır.

Tarih boyunca insanın yaşadığı evreleri çeşitli açılardan gözlemlemiş ve bu evrelere paralel olarak, yaşamını insanla yan yana sürdürmüştür. İnsanla kol kola, kimi zaman eleştirerek, kimi zaman yol göstererek, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmada, bir kuyumcu terazisi kadar hassas davranmıştır. Bunların yanı sıra, üzdüğü kadar güldürmüş, eğlence hayatının bir parçası da olmuştur. Tiyatro, yaşam serüveni içinde çeşitli biçimlere sahip olmuş, değişik üsluplarda anlatım olanakları oluşturmuştu. Yüzbinlerce oyun yazılmış, bu oyunların bazıları unutulup yok olmuş, bazıları da binlerce yıl tazeliğinden hiçbir şey yitirmeden yaşamıştır...

("Perde Arkasından" – Remzi Kitabevi / 2012 – Sayfa: 15)

Hakkında

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB), İstanbul'da yerleşik olan bir sivil toplum kuruluşu'dur. 1990 yılında 35 üyenin katılımıyla kurulan...

devamı için

Takip Et

Bilgi İletim