http://www.aict-iatc.org/

AICT/IATC - ULUSLARARASI TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ

Birliğin ilk tohumları, 3 Mayıs 1926 yılında, yirmi altı ülkeden gelmiş tiyatro eleştirmenlerinin Paris'te Julien Luchaire başkanlığında toplanmalarıyla atılmıştır. Bu toplantının amacı çeşitli ülkelerde yer alan eleştiri çalışmalarını incelemek ve eleştiri dernekleri arasında kalıcı bağlar oluşturmaktı. Bu toplantının ardından dünyanın farklı ülkelerine dağılmış eleştirmenler arasında ilişkiler gelişmeye başlamış olsa da gerçek anlamda bir birlik oluşturma düşüncesi ancak otuz yıl sonra, o dönemin en önemli tiyatro etkinliği olarak bilinen üçüncü Paris Festivali kapsamında gerçekleşecektir.

7 Haziran 1956 tarihinde festivale katılan otuz dört ülkeyi temsil eden yüz yirmi tiyatro eleştirmeni buradaki etkinliklere, tiyatro gösterimlerine, konferanslara katılırlar ve bir birlik kurma isteklerini dile getirirler. Festivalde hazır bulunan ve bu düşünceye olumlu bakan Fransız siyasilerin de katkılarıyla dernekleşme yolunda ilk adım atılır. Oluşturulan geçici yönetim kurulunun başkanlığına Fransız Akademi üyesi Robert Kemp getirilir. Tüzük çalışmaları ile gerekli düzenlemeleri oluşturma görevini üstlenen kurula Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca dillerini temsil etmek üzere beş başkan yardımcısı ile altı genel sekreter atanır.

İzleyen yıl içinde yönetim kurulu Fransız derneğinin ev sahipliğinde Paris'te toplanarak hazırlanan tüzüğü kabul eder ve aidat tutarlarını belirler. Bunun yanı sıra ABD, Güney Amerika ve Doğu Avrupa'yı temsil edecek üç başkan yardımcısı daha görevlendirilir ve genel sekreter sayısı bire indirilir.

Bir sonraki genel kurul ilk olarak Paris dışında İtalya'da Bolonya kentinde toplanır. Bu toplantıya katılan on dört ülke arasında Avrupa ülkelerinin dışında ABD, Hindistan, Küba ve Brezilya da yer alır.

Üçüncü genel kurul 1960 yılının Haziran ayında yine Paris'te toplanır ve idari konuların derinleştirilmesinin yanı sıra bir de bilimsel toplantı düzenlenir. Yirmi dört ülkenin katıldığı bu toplantıya ilk olarak Japonya, Şili, Romanya ve İsveç de katılır. İki başkan ve yirmi üyeden oluşan bir yönetim kurulu seçilir. İzleyen altı yıl içinde genel kurul toplanmaz ancak yönetim kurulu verimli toplantılar yapmayı sürdürür ve yılda iki kez bir haber bülteni yayımlar.

Dördüncü kongre 1966'da Yugoslavya'da gerçekleşir. Yüz civarında delegenin katıldığı bu toplantıda AICT'nin konumu, amacı ve etkinlikleri tekrar tanımlanıp belirlenir. Üye ülkeleri artık, eleştirmenleri bünyelerinde toplayan ulusal dernekler temsil etmeye başlarlar.

Mayıs 1967'de AICT kongresi aralarında Bulgaristan, Macaristan, Fildişi Sahili, Nijerya, Tanzanya ve Rusya'dan yeni delegelerin de yer aldığı otuz ülkenin katılımıyla Londra'da gerçekleşir. Tiyatro eleştirmenlerine yönelik uluslararası bir kart oluşturularak üyelere dağıtılır. Bu tarihten itibaren her iki yılda bir, farklı bir bölgede, düzenli bir biçimde kongreler gerçekleştirilmeye ve genel kurulun yanı sıra ev sahibi ülkenin seçtiği bir konu üzerine de bilimsel toplantı düzenlenmeye başlanır.

AICT, 1970 ve 1971'de toplantılara katılan UNESCO'nun dikkatini çeker ve B statüsüyle kuruluşun bünyesine kabul edilerek Paris'te bir merkez şube kurulur.

1975'te Varşova'da yapılan kongrede "genç eleştirmenlere staj" olanağı sağlayan düzenleme kabul edilir. O tarihten bu yana bu stajlar giderek artan bir başarıyla sürmektedir.

1983'te kongre ilk olarak Avrupa dışında Meksika'da düzenlenir.

1995'te kabul edilen bir kararla bir ülkeden birden fazla derneğin AICT'ye katılmasına izin verilir

1998'de AICT'nin web sitesi kullanıma girer.

2006'da düzenlenen iki kongrenin ilki Torino'da, ikincisiyse AICT'nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Seul'de gerçekleşir.

2008'de Sofya'da, 2010'da Erivan'da düzenlenen genel kurulların ardından, AICT'nin XXVI. genel kurulu bu yıl, 26-31 Mart 2012 tarihleri arasında, Varşova'da yapılacaktır.

Siyasal ve toplumsal çalkantılara karşın, tiyatro eleştirisini savunan ve tanımlayan AICT düzenli olarak eleştirmenleri, tiyatro uzmanlarını toplayıp bilgi alışverişini sağlamakta ve kuruluş amacına uygun olarak etkinliklerini eksiksiz sürdürmektedir.

Hakkında

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB), İstanbul'da yerleşik olan bir sivil toplum kuruluşu'dur. 1990 yılında 35 üyenin katılımıyla kurulan...

devamı için

Takip Et

Bilgi İletim