http://www.aict-iatc.org/

ÜSTÜN AKMEN'E TEŞEKKÜR BERATI

TEB-GENEL-KURUL-tesekkur-07.03.2015
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Yönetim Kurulu'nda 2009-2011 ve 2012-2014 dönemlerinde 6 yıl süresince Üstün Akmen'in başkanlığında görev yapan Hasan Anamur, Metin Boran, Beki Haleva ve Rengin Uz'dan oluşan yönetim kurulu üyeleri; çalıştıkları süre içinde tiyatro sanatına ve eleştiri kurumuna yaptığı sonsuz katkılara yakından tanık oldukları heyecanı ve bitmeyen enerjisiyle kendilerine her zaman yol gösteren olduğunu ifade ettikleri Başkanları ÜSTÜN AKMEN'e bir teşekkür beratı sundu.

Üstün Akmen ise yaptığı veda konuşmasında, başarıların birlikte temin edildiğinden bahisle, desteklerinden ve güvenlerinden dolayı Yönetim Kurullarında birlikte çalıştığı tüm üyelere teşekkür etti.

(Fotoğrafta soldan sağa Metin Boran, Beki Haleva, Rengin Uz ve Üstün Akmen.)

Son Güncelleme: Pazartesi, 09 Mart 2015 22:01

Gösterim: 1129

BİRLİĞİMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI. YENİ BAŞKAN RAGIP ERTUĞRUL

TEB-GENEL-KURUL-07.03.2015
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mart 2015 Cumartesi günü Tiyatro Rampa Salonu'nda yapıldı.

Toplantı yeter sayısının sağlandığı bir tutanakla saptandı, Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Akmen'in açış konuşmasından sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Seçkin Selvi, Başkan Vekilliğine Esen Çamurdan; Yazmanlıklara Yaşar İlksavaş ve Rengin Uz seçildi.

Atatürk ve aramızdan ayrılan tiyatrocular adına saygı duruşunu takiben, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına başlandı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasından sonra Denetleme Kurulu raporunun okunmasına geçildi. Divan Başkanı, her iki rapor ile ilgili müzakere açtı. Raporlar ile ilgili görüş bildiren olmaması hasebiyle, Yönetim Kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu oybirliğiyle ibra olundu.

Sayman Üye Beki Haleva tarafından hazırlanan 01.12.2015–31.12.2017 yılları bütçesi okundu, oya sunuldu, bu arada bütçe kalemleri arasında kayma yapabilmesi için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi talebi de oya sunuldu, mutasavver bütçe ile birlikte talep de kabul gördü.

Birliğin çeşitli illerde temsilcilikler açması için gündem gereği yönetim kuruluna yetki verildi, Yönetim Kurulu, Denetleme kurulu ve Onur Kurulu seçimlerine geçildi.

Divan Başkanının oylaması sonucu yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimlerinin gizli oylanması kararlaştırıldı; Divan Başkanının belirttiği yöntem çerçevesinde seçim yapıldı.

Tek liste ile yapılan seçimlerde sonuçların (ABC sırasına göre) aşağıdaki şekilde tecelli ettiği anlaşıldı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)

Handan Salta Metin Boran Nalân Özübek Ragıp Ertuğrul Tijen Savaşkan

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Fakiye Özsoysal Hasibe Kalkan Nihal Kuyumcu Özlem Hemiş Zeynep Aksoy

DENETLEME KURULU (ASİL)

Hami Çağdaş Robert Schild Yaşar İlksavaş

DENETLEME KURULU (YEDEK)

Beki Haleva Rengin Uz Zehra İpşiroğlu

ONUR KURULU (ASİL)

Dikmen Gürün Seçkin Selvi Zeynep Oral

ONUR KURULU "(YEDEK)

Ayşegül Yüksel Hasan Anamur Üstün Akmen

Toplantı sonrasında yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında RAGIP ERTUĞRUL'u Başkanlığa, HANDAN SALTA'yı Başkan Yardımcılığına, METİN BORAN'ı Genel Sekreterliğe, NALÂN ÖZÜBEK'i Sayman Üyeliğe, TİJEN SAVAŞKAN'ı üyeliğe seçti.

Son Güncelleme: Pazartesi, 09 Mart 2015 21:59

Gösterim: 1129

Üyemiz Mehmet Konuk’un kitabı çıktı: KRİTİK

kritikKRİTİK, tiyatro eleştirmeni ve uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'un tiyatro eleştirileri yazılarından bir seçkiden oluşmaktadır. Oyunlarını sanatsal bir açıdan ele almanın yanı sıra psikolojik, sosyolojik, fikri ve siyasi yönden de değerlendiren Konuk'un yazılarının her biri tiyatro dünyasına bir not bırakmanın yanında, toplumsal ve bireysel sorunların analizlerini de içermektedir.

Sevgili Mehmet Konuk; biz sanatçılar için eleştiri çok önemlidir her ne kadar önemsemiyormuş gibi görünsek de, yapmaya çalıştığımız şeyin doğru algılanması bizi yüreklendirir, eksik olduğunu duymaksa bizleri kamçılar. Hele ki sizin gibi belli bir dünya görüşü olan ve bu işi iyi yapanların görüşleri bizim için çok önemlidir. Bu anlamda çalışmalarınızı destekliyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

GÜZİN ÖZYAĞCILAR


Sevgili Mehmet Konuk, tiyatroya olan saygını ve sevgini biliyorum. Umuyorum ki genç oyuncular senin eleştirilerini okuyup sanat yaşamlarında farklı bakış acılarına yer vermeyi öğrenecekler. Bu anlamda onlara ve yeni genç eleştirmenlere de yol göstermiş oluyorsun. Başarılarının devamını diliyorum. Sevgiler...

ERDAL ÖZYAĞCILAR
 

Eleştiri yapan kişinin öncelikle donanımlı olması ve olaylara/durumlara değişik açılardan bakmasını bilmesi gerekir. Ancak bu da yetmemekte; saldırgan, alaycı, yaratıcıyı rencide edici bir anlatımı değil, kavrayıcı, onore edici, küçümsemeyen ve en önemlisi yaratıcının önünü açan ve onu yüreklendiren bir yaklaşımı da örneklemesi gerekir eleştirilerinde. Mehmet Konuk bir eleştirmen olarak olması gereken ikinci özelliklerin hepsini özenle uygulamaktadır değerlendirmelerinde. Kırmadan eleştirmek ise en güzel yanıdır Sevgili Konuk'un. Çünkü bilmektedir ki "marifet iltifata tabidir."

İnanıyorum ki değerlendirmelerini birçok disiplin açısından gerçekleştiren Mehmet Konuk, yukarda sıralamaya çalıştığımız özellikleriyle uzun yıllar tiyatro dünyamıza katkı veren bir ad olarak anılmayı başaracaktır. Elinizdeki kitapla Mehmet Konuk bunu somutlaştırmıştır.

Bir oyun yazarı olarak; bu güzel çalışması için eleştirmen Mehmet Konuk'a teşekkür ediyor ve bu çabalarının sürmesini diliyorum.

TUNCER CÜCENOĞLU
 

Genç arkadaşım Mehmet Konuk'un kitabının çıkacağını duyduğum anda aklıma hemen Dilruba Saatçi'nin kurguladığı Fikriye ve Latife oyunu hakkında yazdığı yazısı geldi. İçten, samimi, kırmadan ifade eden ve duygularını net şekilde anlatan derli toplu yazılarını seviyorum. Konuk, tiyatroyu çok seviyor ve tiyatro olgusu hakkında çok düşünüyor. Gerçekten de tiyatro eleştirisi başlı başına analitik bir şölen, büyük bir bilgi birikimi ve zamanı öteye taşıyan bir orkestra estetiğidir. Konuk'ta da bunların hepsini görebiliyoruz.

Prof. Dr. AYŞE DİDEM USLU


Tiyatro, akademik yaklaşımlar kadar hakiki, hayata dayalı ve kalıpların dışında saptamaları içeren bir eleştiriye ihtiyaç duyan bir sanat. Ama her zaman bu tarz değerlendirmeleri yapacak eleştirmenleri bulamıyoruz maalesef.

Farklı yapıtları sağlam bir düşünce süzgecinden geçiren, edebiyatla hemhâl olarak damıttığı yazılarıyla sağlam bir bakış açısı getiren bir yazar Mehmet Konuk. Burada okuyacağınız yazılar geniş bir tiyatro yelpazesini ele alıyor. Saptadığı oyunlara ayrıntılı ve psikolojik yaklaşımı da göz ardı etmeyen değerlendirmeler yapıyor. Sakin ve mesafeli anlatımla ele aldığı konuyu ince ayrıntılarla bezeyerek, söz hünerlerinden de yararlanıp seyirciyi ve okuru sağduyulu bir değerlendirmeye davet ediyor.

ÖZEN YULA
 

İlerlemek isteyen tiyatrocu için eleştirmen çok değerlidir. Mehmet Konuk, eserlere elitist bir tavırla değil de neredeyse bir seyirci hassasiyetiyle, özellikle toplumsal, sosyolojik, psikolojik açıdan da bakan, üstüne benim bir rejisör olarak öğrenmek ve ileri gitmek için çabaladığım, dünyanın da peşinde olduğu minimalizmin önemini kavramış, çağdaş tiyatronun farkında, yol gösterici, değer verdiğim bir eleştirmen... Tiyatroculuk acı veren bir iş; eseriniz oynanıyor ve er ya da geç bitiyor. Elinizde kalan anılar; bir yerlere atılmış birkaç fotoğraf, broşür, afiş, kötü çekilmiş, kanlı canlı sahnelemeyi asla yansıtmayacak bir de görüntü kaydı belki, o da nereye sakladığınızı bulabilirseniz tabi... Elinizdeki kitap ülkemizde son dönemde sergilenen tiyatro eserlerine odaklanan önemli bir tanıklığı içeriyor. Benim kütüphanemde değerli bir yeri olacak.

KEMÂL BAŞAR
 

Bir tiyatro eseri izleyenin algısına göre şekillenir. Doğaldır ki bir yapıt üzerinden çok farklı görüşler ifade edilebilir. İzleyici ve yaratıcı bu farklı görüşleri kendi akıl süzgecinden geçirerek bir sonuç elde etmeye çalışır. Bu bağlamda eleştiri yapmak her türlü nesnel olma gayreti içinde yazanın öznel seçimlerini de içeren bir sarmaldır ve yapıtı eleştirmenin kendi yargısının mutlaklığına mahkûm etmeyi dışlayan etik bir duyarlılık gerektirir. Yazılarınızı bu hassasiyet içinde kaleme alıyor oluşunuzu ve her türlü kişisellikten uzak "tiyatro sanatını yüceltecek" bir perspektif içine oturtma gayretinizi takdirle karşılamaktayım.

ENGİN ALKAN
 

http://www.dr.com.tr/Kitap/Kritik//Sanat-Tasarim/Tiyatro-/Tiyatro-Teknigi/urunno=0000000630965

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=715171

http://www.idefix.com/kitap/kritik-mehmet-konuk/tanim.asp?sid=MCVPWXQVM3N6JFDC80FF

Son Güncelleme: Cumartesi, 24 Ocak 2015 13:33

Gösterim: 1386

Hakkında

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB), İstanbul'da yerleşik olan bir sivil toplum kuruluşu'dur. 1990 yılında 35 üyenin katılımıyla kurulan...

devamı için

Takip Et

Bilgi İletim